Projekt Budżetu Partycypacyjnego – Budowa węzła cieplnego w kościele P.W Św. Marii Magdaleny – Katarzyna Zagajska

Projekt Budżetu Partycypacyjnego – Budowa węzła cieplnego w kościele P.W Św. Marii Magdaleny

Podziękowanie za oddane głosy
18 listopada, 2014
Dziwne przypadki pewnego operatu
21 grudnia, 2014

Projekt Budżetu Partycypacyjnego – Budowa węzła cieplnego w kościele P.W Św. Marii Magdaleny

Jaki los czeka projekt Budżetu Partycypacyjnego zgłoszonego przez Radnego Piotra Bobrowskiego pod nazwą: Budowa węzła cieplnego w kościele P.W Św. Marii Magdaleny w Ząbkowicach?

Ten projekt wzbudził wiele kontrowersji nie tylko wśród mieszkańców Ząbkowic ale i sąsiednich dzielnic: Antoniów, Tucznawa czy Sikorka.
Wiele otrzymałam telefonów i e-meili od mieszkańców, że to nie jest zgodne z prawem samorządu terytorialnego.
Pracownicy U.M. zapewniali, że wszystko jest zgodne z prawem i projekt przeszedł jako możliwy do realizacji uzyskując podczas listopadowego głosowania najwięcej głosów 1045 przy szacunkowym koszcie wykonania 461 373 zł.
Dzisiaj podczas spotkania na temat ewaluacji Budżetu Partycypacyjnego na 2016 rok wywiązała się dyskusja na ten temat, gdyż mieszkaniec Ząbkowic przekazał mi stanowisko RIO, że realizacja tego zadania jest niezgodna z prawem i narusza przepisy o finansach publicznych ( foto odpowiedzi RIO poniżej )
Po rozmowach z koordynatorem i autorem programu Laboratorium Monitoringu Budżetu z Warszawy uzyskałam odpowiedź, że w omawianym przypadku Radny wykazał się nieznajomością prawa i niekompetencją składając taki wniosek.
Z kolei przez pracowników U.M powinien zostać odrzucony na etapie oceny formalnej bowiem tego typu przedsięwzięcie nie mieści się w katalogu zadań własnych gminy.
Podobna sytuacja miała miejsce w Kraśniku, gdzie projekt dotyczył pokrycia dachowego nowo wybudowanego Kościoła i okazało się, że jest to naruszenie przepisów obowiązującego prawa jednostki samorządu terytorialnego.

Tym co w przypadku Dąbrowy Górniczej jest wysoce problematyczne, to fakt, że miasto postrzegane jest jako jeden z liderów rozwoju Budżetu Partycypacyjnego.
Pozytywna weryfikacja projektu na etapie weryfikacji formalnej niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Przede wszystkim nie edukuje mieszkańców na temat zakresu możliwych przedsięwzięć finansowanych ze środków publicznych, po drugie może osłabić zaufanie mieszkańców do władz, jeśli okaże się, że projekt nie będzie mógł zostać zrealizowany, po trzecie może wpłynąć na negatywny odbiór samego procesu BP przez mieszkańców.

Jakie jest Wasze zdanie?