Przystąpienie do Klubu Radnych „Niezależni” – Katarzyna Zagajska

Przystąpienie do Klubu Radnych „Niezależni”

Program „Dąbrowska Rodzinka.pl”
10 września, 2013
Absolutorium dla Prezydenta Klubu Niezależnych ogłoszone na sesji w dniu 14 maja 2014
21 maja, 2014

Przystąpienie do Klubu Radnych „Niezależni”

Szanowni Państwo

Podjęłam ostatnio decyzję, która mam nadzieję, przyczyni się do poprawy sytuacji mieszkańców Dąbrowy Górniczej, wpłynie na jakość życia w mieście i przejrzystość działania dąbrowskiego samorządu.

W dniu 26 marca 2014 roku oficjalnie przystąpiłam do Klubu Radnych „Niezależni”

W Radzie Miasta byłam jedyną Radną reprezentującą Blok Przyjaciół Dąbrowy Górniczej, od wczoraj będę współpracować w grupie z kolegami: Tomasz Pasek, Krzysztof StachowiczEdward Bober, Andrzej Sojka i Szymon Widera nie dbając o polityczne układy czy interesy, za to konsekwentnie pracując w dąbrowskim samorządzie na rzecz transparentności działań i wzmocnienie zaangażowania mieszkańców w lokalne sprawy. Zapewniam, że moim wkładem w działalność klubu będzie pracowitość i rzetelność.

Cieszę się , że teraz wspólnie będziemy działać dla dobra mieszkańców jako Klub Radnych „Niezależni”  :)))

Z poważaniem

Katarzyna Zagajska