Znieśmy w końcu tę opłatę adiacencką – Katarzyna Zagajska

Znieśmy w końcu tę opłatę adiacencką

Można wcale nie znaczy trzeba, czyli rzecz o opłacie adiacenckiej
13 lutego, 2018
W pierwszy dzień wiosny musi się udać. Walczymy dalej o unieważnienie opłaty adiacenckiej
22 lutego, 2018

Znieśmy w końcu tę opłatę adiacencką